lý thuyết kết hợp với thực hành thiết kế các hệ thống thông gió dự án Revit 2013

DỰ ÁN THIẾT KẾ MEP

Trong phần này chúng ta nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực hành thiết kế các hệ thống thông gió, điện nước.
Bài thực hành như hình dưới. Đây chính là dự án ví dụ của Revit 2013.

1. TẠO DỰ ÁN MỚI
Việc tạo dự án mới đã được giới thệu tại Phần 1

– Các công cụ chung cho tất cả Revit 2013.
Trong phần này tôi chỉ giới thiệu công cụ cho dự án MEP

– Thiết kế cơ khí, điện, nước.
Trong dự án MEP, có hai mục bắt buộc là Systems và Architecture.

1.1 Chọn chuyên ngành thiết kế

Đế màn hình giao diện đỡ rậm rạp, nên chọn chuyên ngành thiết kế như đã giới thiệu tại Phần 1.

1. Ra lệnh Options.

2. Hộp thoại hiện ra.
3. Nhấn User Interface.
4. Nhấn đánh dấu chọn tất cả trừ :

  • Structure tab and tools: thiết kế các mô hình kết cấu và các công cụ hỗ trợ.
  • Structural Analysis and tools: phân tích kết cấu và các công cụ hỗ trợ.

5. Nhấn OK.

1.2 Ra lệnh tạo dự án mới

1. Ra lệnh bằng một trong các cách sau:

  • Khi bắt đầu khởi động phần mềm: Projects > Mechanical Template.

· Project > New hoặc Dùng Trình đơn: File > New > Project (hình dưới bên phải).

2. Nhấn OK kết thúc tạo dự án. Một cửa sổ mới được tạo ra để thiết kế.

3. Màn hình hiện ra các dải công cụ, trình duyệt

– Project Browse và thanh Properties

-đặc tính của đối tượng hoặc khung nhìn theo chuyên ngành MEP.

1.3 Lưu trữ dự án

1. Ra lệnh Save như đã giới thiệu.

2. Hộp thoại hiện ra.

Đặt tên dự án. Trong bài thực hành gõ “MEP-truong ky thuat”.

3. Nhấn Save

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu