Mastercam

Lập trình Mastercam X7_ Nâng cao Blend Mill

access_timeTháng Năm 9, 2015

Bước gia công tinh Tương tự như gia công tinh của các đường dao khác trong Mastercam, chu trình tinh được thêm vào Blend Mill

Phần mềm Mastercam X7_ Gia công ren nhiều đầu mối với cao tốc 2D HST

access_timeTháng Năm 9, 2015

Sự hỗ trợ tương tự đã có trên gia công cao tốc 3D và gia công nhiều trục, và giờ cũng được tích hợp trong

Phần mềm Mastercam X7_ Cải thiện tùy chỉnh dao cụ

access_timeTháng Năm 9, 2015

Lưu các dữ liệu biên dạng trong file hoặc thư viện Tooldb Để cho phép chuyển dữ liệu một cách dễ dàng giữa những người

Phần mềm Mastercam X7_ Gá lắp dao phay

access_timeTháng Năm 9, 2015

Hỗ trợ dao nhiều đầu gá Ứng dụng quản lý dao mới cho phép bạn tạo các phần lắp ghép dao gồm kết hợp của

Phần mềm Mastercam X7_ Công cụ dao cụ mới

access_timeTháng Năm 9, 2015

Tool Wizard giúp quá trình tạo dao phay hoặc các dao gia công lỗ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể vào Tool Wizard

Mastercam X7_Quản lý dao cụ

access_timeTháng Năm 9, 2015

Phần Tool Manager cho phép quản lý và tạo các dao cụ một cách hoàn toàn mới. Ứng dụng này có nhiều tùy chọn mạnh

Mastercam X7_Thiết kế lại trang Arc Filter/Tolerance

access_timeTháng Năm 9, 2015

Làm gọn lại các đường đi dao, trước đây chỉ khả dụng trên đường đi dao 3D, giờ thì nó đã được tích hợp thêm

Mastercam X7_Ẩn các thanh lệnh

access_timeTháng Năm 9, 2015

Với tùy chọn ẩn các thanh lệnh và các biểu tượng, cho phép bạn có một cửa sổ thao tác rộng hơn, có thể nhìn

Mastercam X7_Tích hợp đo Renishaw Productivity+

access_timeTháng Năm 9, 2015

MASTERCAM X7 được tích hợp với công cụ này khi tiến hành quá trình đo. Điều này cho phép sử dụng đầu đo trên máy

Mastercam X7_Cải thiện khả năng bo mặt

access_timeTháng Năm 9, 2015

Để cải thiện làm việc, hộp thoại Surface Fillet giờ đã có nút Preview thay vì chỉ ô tick Preview. Trong MASTERCAM X7 , hộp

menu
menu