Mô phỏng gia công phay solidcam 2013

Phần mô phỏng trong SolidCAM cho phép các bạn kiểm tra và xem các đường chạy dao sau khi các bạn đã thiết lập và tính toán xử lý cho nguyên công của các bạn. Phần mô phỏng giúp các bạn phát hiện ra các lỗi và sửa chữa chúng như là việc chọn sai nguyên công hay việc chọn các thông số không thích hợp trong nguyên công,..v..v..

Để mô phỏng gia công cho mộ nguyên công nào đó, các bạn nhấp phải chuột vào nguyên công đó trên SolidCAM Manager.
Hộp menu sẽ xuất hiện, ở đó các bạn chọn vào Simulate.

Bảng điều khiển Simulation sẽ xuất hiện.

Simulation control panel

xx phaycam 1Show data

Các bạn chọn vào hộp kiểm này, lập tức mộ hộp thoại hiện ra với các thông tin về đường chạy dao như: tọa độ của điểm đang gia công, thời gian, tốc độ,..v..v..xx phaycam 2

  • Giá trị XY, và Z thể hiện cho tọa độ của điểm đang gia công.
  • Feed thể hiện cho vận tốc cắt hiện hành.
  • Time thể hiện thời gian sẽ kết thúc quá trình mô phỏng gia công


Show Tool

Các bạn nhấp chọn vào hộp kiểm Show tool để hiển thi dao cắt trong quá trình mô phỏng gia công.

Stop on Next

Nhấp chọn vào tùy chọn này, hộp thoại Stop on Next sẽ xuất hiện để các bạn có thể xác định một điểm bất kỳ nào đó mà tại đó quá trình mô phỏng gia công sẽ dừng lại.

Clear

Tùy chọn này dùng để xóa đi các đường chạy dao và dao trên màn hình Host CAD.

Colorsxx phaycam 3

Nhấp vào tùy chọn Colors, các bạn có thể thay đổi màu sắc hiển thị ccủa các đường chạy dao. Dưới đây là hộp thoại Simulation Colors.

Simulation speedxx phaycam 4

Điều chỉnh con chạy này, các bạn có thể kiểm soát đượ tốc độ mo phỏng của quá trình gia công.

Simulation controlsxx phaycam 5

Bảng điều khiển Simulation controls được dùng để quản lý quá trình gia công.

VII. GCODE

Xuất chương trình sang Gcode.

Lệnh này cho phép các bạn có thể tạo ra một file GCode cho file CAM-Part hay nguyên công hiện hành. File Gcode này có thể chuyển sang máy CNC để có thể gia công thực.

Định dạng của file GCode này dựa vào hệ thống điều khiển mà cac bạn chọn trong hộp thoại Milling Part Data. Nơi chứa của file Gcode này được xác định trong mục GCode Generation của hộp thoại Part Settings.

menu
menu