Module phần mềm giày dép Delcam Crispin LastMaker

Chương trình Delcam Crispin LastMaker sử dụng kỹ thuật hình ảnh trên mẫu giày 3D một cách chính xác giúp bạn có thể sửa đổi một cách nhanh chóng và đơn giản hoá việc thiết kế của mình. Điều này có nghĩa là bạn không còn phải chờ đợi việc mẫu giày của bạn cần sửa đổi bằng tay mà thay vào đó có thể thực hiện bất kỳ thay đổi thông số nào trực tiế trên mẫu để cải tiến hình ảnh một cách nhanh nhất.

lastmaker

Tất cả các sửa đổi trong Delcam Crispin LastMakerđược dựa trên các phép đo chính xác, do đó bạn có thể đảm bảo độ chính xác ở tất cả các mẫu. Form mẫu có thể được lưu trữ trong một thư viện dưới dạng một file mẫu, bạn có thể search và sử dụng lại để giúp công việc trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bạn có thể tạo trực tiếp mẫu phom giày 3D với Delcam PowerMILL để giảm thời gian kết nối giữa hai công đoạn thiết kế và sản xuất. Từ các phom mẫu trong Delcam Crispin LastMaker này bạn mới có thể tạo hình chi tiết cho mẫu thiết kế giày yêu cầu.

lastmaker1

Delcam Crispin là nhà cung cấp lớn nhất thế giới của phần mềm CADCAM cho ngành công nghiệp giày dép. Nó là nhà cung cấp duy nhất có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho việc thiết kế 3D và sản xuất mẫu phom giày, mũ giày và phần đế. Delcam Crispin LastMaker là phần tạo mẫu phom ban đầu, bạn cần nắm chắc phần này vì nó khá quan trọng trong việc thiết kế và sản xuất sau này.

Các tính năng:

lastmaker2

menu
menu