Một số giới thiệu về phần mềm Artcam Pro phần 1

Artcam Pro cho phép chạm khắc file nỗi 3D phức tạp nhanh chóng và đơn giản từ Vector 2D hoặc bitmaps. Vectors và bitmaps có thể được tạo ra bên trong phần mềm artcam và nhập vào hệ thống khác. phần mềm Artcam Pro chứa đựng công để chỉnh sửa file chạm khắc, một mẫu chạm khắc 3D được tạo ra, nó có thể được trở thành file STL và có thể đưa vào mọt phần mềm sử lý gia công trên máy CNC cũng như GeoCAM 3D. Hòan thành việc mô phỏng mô hình cho phép hình dung quá trình trước khi gia công sản xuất ra nó.

Bắt đầu với Artcam Pro

Click đúp chuột trái và biểu tượng trên màng hình  Trong cửa sổ hiện ra sẽ không có sẵn vùng làm việc màu xám như hình trên mà thay vào đo để bắt đầu làm việc bản có thể mở một file có sẵn hoặc mở file ảnh ra.

artcam pro 1
Khi làm việc với mỗi mô hình bạn cần phải setup về kích thước bao gồm: vị trí và độ phân giả. Đỗ phân giải đó là tổng số ô vuông trên mỗi trục. Khi làm việc với bitmaps thì độ phân giải nên để giá tri cao nhất, thong số chiều cao (Height) là 100 và độ phân giải là 100 cho mỗi ô vuông bitmaps trên mỗi milimet

artcam pro 2

Mô hình rồng xem trên 2D được chia thành nhiều điểm ô vuông nhỏ (pixel). Mỗi ô vuông được setup chiều cao trông Artcam phụ thuộc vào lệnh sử dụng. Hình điêu khắc 3D đầu tiên bên dưới có độ phân giải thấp, điều này có nghĩa là chi tiết của file chạm khắc này sẽ không được rõ ràng

artcam pro 3

Nếu như chọn độ phân giải cao thì sẽ giúp cho mẫu điêu khắc được rõ ràng và người nhìn vào trong đẹp hơn rất nhiều.

artcam pro 4

Click vào các menu thì sẽ xổ xuống và trong này chứa đựng các menu con cũng như các lệnh.

artcam pro 5

 Tab Toolbars

Có tổng cộng 8 toolbars ở bên dưới Menubar, chứa tất cả những lệnh thường xuyên sử dụng trong Artcam và có thể sử dụng nó bằng cách click vào tab.

artcam pro 6
ArtCam Assitant

Đây là phần hiển thị các thông tin và trợ giúp. Thông tin có thể bị ẩn đi hoặc hiện ra bằng cách nhấn vào mũi tên lên hoặc xuống.

artcam pro 7

  • Project infomation – Hiển thị size thực tế của đối tượng đang làm việc và độ cao của mẫu điêu khắc
  • File – Chưa các lựa chọn cơ bản của của file cho phép bạn kiệm soát file đang làm việc
  • Model – Đây là phần cho phép điều chỉnh, chỉnh sửa mẫu cũng như chứa các lệnh để thay đổi về độ sáng và vật liệu cho mẫu điêu khắc
  • Bitmap Editing – Các lệnh về màu sắc của Bitmap (chỉnh sửa trực tiếp trên độ phân giải hiện hành)
  • Vector Editing – Vector là các đường 2D bằng phẳng, không phụ thuộc vào độ phân giải. Trong mục này chứa một số lệnh để điều chỉnh việc tạo dựng Vector
  • Vector-Bitmap – Một vector kín có thể được phủ màu bitmap
  • Position Size Align Vectors – Căn chỉnh vị trí Vector
  • Group Merge Join Vectors – Thêm, gộp Vector

….. Ngoài ra còn một số tab khác cũng như lệnh khác

Xem các tài liệu CAD/CAM/CNC: http://mooncad.com/

 

menu
menu