Một số lệnh thường được dùng để vẽ với Autocad

Autocad là phần mềm được đa số người dùng chọn để vẽ thiết kế bởi tính thân thiện của phần mềm nay.Tuy nhiên để có thể vẽ tốt,cho ra các sản phẩm bản vẽ như mong muồn mà không phải tốn nhiều thời gian mày mò mỗi khi vẽ thì bạn nên nắm chắc các lệnh thường dùng của phần mềm Autocad có như vậy thì quá trình làm việc của bạn mới hiệu quả đồng thời cũng tạo cảm giác phấn khởi khi thiết kế một bản vẽ thật đơn giản.

lenhthdatc

Ctrl + N : thực hiện lệnh New

Ctrl + O : thực hiện lệnh mở Open

Ctrl + S : thực hiện lệnh save, qsave

Ctrl + C : copy vào clipboard lệnh copyclip

Ctrl + X : cut vào clipboard lệnh cutclip

Ctrl + V: dán đối tượng clipboard vào bản vẽ

Ctrl + Y: thực hiện lệnh Redo

Ctrl + Z: thực hiện lệnh Undo

F7: bật tắt lưới

F5: chuyển từ mặt chiếu trục đo này sang mặt chiếu trục đo khác

F3: bật tắt chế độ truy bắt điểm thường trú.

F8: bật tắt Ortho để vẽ các đường thẳng theo các trục tọa độ.

F11: bật tắt Object snap tracking

F10: bật tắt Polar tracking.

F9: bật tắt chế độ bước nhảy.

menu
menu