Home Rhinoceros Hướng dẫn sử dụng phần mềm Rhinorecos (phần 3)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Rhinorecos (phần 3)

by vinhtu

16.Thanh lệnh Rectangle rhinoha1 ha2 ha3 ha4 ha5

17.Vẽ hình chữ nhật có góc bo tròn theo 1 bán kính xác định rhinoceros 4ca1 ca2

18.Thanh lệnh Polygon. rhinocerosko1 ko2 ko3 ko4 ko5 ko6

19.Thanh lệnh curve tools. ( công cụ vẽ đường cong ) rhinoceros 4ry3 ry4 ry5 ry6 ry7 ry8 ry9 ry10 ry11 ry12 ry13 ry14 ry15 ry16 ry17

20.Nối các đường khi vẽ với rhinocerosty1 ty2

21.Đối xứng đối tượng với rhinoceros 5ty3 ty4 ty5

22.Hiệu chỉnh các điểm điều khiển trên phần mềm rhinota1 ta2

Bài viết liên quan