Home Rhinoceros Hướng dẫn sử dụng phần mềm Rhinorecos (phần 1)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Rhinorecos (phần 1)

by vinhtu

1.Rectangular array trong Rhinoceros5.0

các thanh lệnh chính:

Rectangular array .1

Rectangular array .2Bản sao các đối tượng cách nhau trong cột, dòng, và các cấp trong x, y, z-hướng.

+ bản sao đối tượng tạo xếp lên nhau tạo khối hình hộp chữ nhật.

+ bản sao đối tượng tạo ra quanh 1 tâm

+ tạo ra các bản sao của đối tượng nằm dọc chiều dài đường cong

+ các bản sao nằm trên một mặt phẳng

+ tạo ra các bản sao nằm dọc chiều dài đường cong trên mặt phẳng.

+tạo ra các bản sao dọc theo một đường thẳng tuyến tính

Thao tác lệnh : tạo các bản sao cho một khối tròn tạo thành 1 khối hình hộp chữ nhật

Kích chuột vào biểu tượng

Chọn đối tượng cần sao chép & Enter

Tại dòng nhắc    (số bản sao theo trục X):

Number in X direction : ví dụ theo trục X có 4 ô

Number in Y direction   :4

Number in Z direction  :4

Unit cell or X Spaking : 8 (Khoảng cách giữa các vật với nhau )

Unit cell or Y Spaking : 8

Unit cell or Z Spaking : 8

Cuối cùng Enter ,như hình:

Rectangular array .4

2.Thanh lệnh Curve trong Rhinoceros5.0

Thanh lệnh Curve:

Thanh lệnh Curve 1

Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ
Command :   curve  ,…. Kích tùy chọn tương ứng thanh lệnh

Thanh lệnh Curve 2

Vẽ phác thảo đường cong theo theo biên dạng,vẽ phác tùy  chọn.

– Control point curve ( kích chuột trái) :vẽ đường cong thông qua các điểm

Thanh lệnh Curve 3 – curve through curve (kích chuột phải ) : vẽ đường cong mà các điểm đã được định trước.

Thanh lệnh Curve 4

Thanh lệnh Curve 5Vẽ phác thảo đường cong theo theo biên dạng,vẽ phác tùy  chọn.

– Curve :interpolate points (kích chuột trái ) : vẽ phác thảo đường cong theo các điểm đã định trước,các điểm này nằm trên đường cong.

-Handle curve (kích chuột phải ): chỉnh sửa đường cong

Thanh lệnh Curve 6Lệnh này dùng vẽ đường parabo

Thao tác lệnh : chọn lệnh

Kích điểm thứ nhất : đáy parabol

Kích điểm thứ 2 :bất kỳ nằm trên trục đối xứngThanh lệnh Curve 7

Của parabol

Điểm thứ 3 kéo nhả .

3.Thanh lệnh Rectangle trong Rhinoceros5.0

Thanh lệnh Rectangle

 

Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ
Command   : Rectangle ,…. Thanh lệnh Rectangle 1  

Thanh lệnh Rectangle 2Vẽ hình chữ nhật khi biết 2 đỉnh đối diện của nó

Thanh lệnh Rectangle 3

Thao tác lệnh

Kích điểm thứ nhất

Kích điểm thứ 2

Thanh lệnh Rectangle 4vẽ hình chử nhật khi biết tâm và 1 đỉnh của nó

Thanh lệnh Rectangle 5 thao tác lệnh kích vào biểu tượng

kích chuột điểm thứ nhất

(tâm hình chữ nhật )

Kích điểm thứ 2

(góc hình chữ nhật )

Thanh lệnh Rectangle 6Vẽ hình chữ nhật qua 3 điểm

Thao tác lệnh

Kích vào biểu tượngThanh lệnh Rectangle 7

Chọn điểm thứ nhất

Chọn điểm thứ 2

Chọn điểm thứ 3

 

 

Thanh lệnh Rectangle 8Tạo ra những hình chữ nhật vuông góc

 với mặt phẳng vẽ.

thao tác lệnh kích vào biểu tượngThanh lệnh Rectangle 9

kích chọn điểm thứ nhất

kích chọn điểm thứ 2

kích chọn điểm thứ 3

 

 

Thanh lệnh Rectangle 10Vẽ hình chữ nhật có góc bo tròn theo 1 bán kính xác định (cho trước ).

Thao tác lệnh .Thanh lệnh Rectangle 11

Kích vào biểu tượng

Chọn điểm thứ nhất

Chọn điểm thứ 2 như hình vẽ

Bước 3 nhập bán kính bo vào

Dòng lệnh command:

4.Lines trong Rhinoceros5.0

 

Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ
Command :    lines Lines trong Rhinoceros5.0 2 

Lines trong Rhinoceros5.0 1

 vẽ đường thẳng tự do theo phương bất kỳ : kích chọn điểm đầu và điểm cuối.

Lines trong Rhinoceros5.0 3

 + Lưu ý với tùy chọn của thanh :

Angled : nghiêng 1 góc bao nhiêu độLines trong Rhinoceros5.0 4

Vd : tạo phương ngang 1 góc 60 độ

 Command : L  

Chọn angled : a

Start of base line : chọn điểm đầu.

End of base line : chọn điểm cuối.

Enter sau mỗi bước.

….

Tương ứng ta có thêm các tùy chọn Tangent : tiếp tuyến….

 

Command : L Lines trong Rhinoceros5.0 5

Start of  line : T

Start of  line : kích chuột .

Start of  line : chọn điểm cuối .

 Lines trong Rhinoceros5.0 6

Lines trong Rhinoceros5.0 7Với 2 tùy chọn chuột trái và chuột phải:

Dùng để vẽ các đoạn thẳng liên tiếp nhau.

Lines trong Rhinoceros5.0 8

–         polyline (chuột trái ) : các đoạn đường thẳng sau khi vẽ được nối liền nhau.

–         Line segments (chuột phải ) :các đoạn đường thẳng được vẽ bởi lệnh này sẽ không nối liền nhau ,nếu muốn nối liền chúng lại ta chọn tất cả dùng lệnh Join nối chúng lại với nhau.

5.tạo mặt với Rhinoceros5.0

tạo măt với Rhinoceros5.0 1

tạo măt với Rhinoceros5.0 2Các bề mặt được tạo ra từ 3 hoặc 4 điểm chỉ định

Thao tác lệnh

Kích vào biểu tượng lệnh

Kích chuột vào các điểm đã được chỉ định

Điểm 1,2,3,4

Tương ứng ta được các mặt phẳng .

tạo măt với Rhinoceros5.0 3

tạo măt với Rhinoceros5.0 4Tạo mặt phẳng từ các biên dạng khép kín nằm trên 1 mặt phẳng.

Thao tác lệnh

Kích vào biểu tượng

Lần lượt kích vào các đường bao khép kín cùng nằm trong mặt phẳng.

tạo măt với Rhinoceros5.0 5

tạo măt với Rhinoceros5.0 6

tạo măt với Rhinoceros5.0 7Bề mặt được tạo bởi một mạng lưới các đường cong

Thao tác lệnh :

Kích chuột vào biểu tượng  :

Kích chuột vào biên dạng lưới có sẵn hoặc kích chuột phải quét toàn bộ lưới

Nhấn Enter

tạo măt với Rhinoceros5.0 8

tạo măt với Rhinoceros5.0 9Vuốt theo biên dạng

Khối 3D được tạo ra nhờvuốt theo các biên dạng 2D trên các mặt phẳng song song

Thao tác lệnh

tạo các biên dạng 2D song song với nhau như hình số 1

Kích chuột vào biểu tượng  :

Kích chuột vào các biên dang 2D song song ,hoặc kích chuột phải quét  toàn bộ các biên dạng song song hình 1

chuyển sang màu vàng hình 2

Nhấn Enter  được hình 3

tạo măt với Rhinoceros5.0 10

6.làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 1

      Thanh công cụ Osnap là một thanh tiện ích ,giúp ta vẽ nhanh và chính xác bằng cách xác định vị trí bắt điểm,giúp ta dể dàng trong thao tác.

a.với lựa chọn end (cuối)

Bắt các điểm cuối của một đường cong, góc hình bao kín, nội thất đỉnh của đa giác và đường cong tham gia, các đường nối điểm trên đường cong khép kín, và “góc” của các bề mặt, và đa giác dạng mặt.

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 2

 b.near (gần)

Bắt một điểm thuộc đường cong tại vị trí con trỏ.

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 3

 

c.point (điểm)

Đây là lệnh bắt điểm ,giúp ta lấy các điểm thuộc các điểm thuộc đường cong hay đường thẳng ,được hiển thị hay chưa được hiển thị trong quá trình vẽ

4

d.mid (giữa)

Là điểm chính giữa của một đường thẳng ,đường cong,một đa giác …

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 5

e. Cen (trung tâm)

Bắt điểm thuộc trung tâm của một vòng tròn,  cung tròn, đa giác, trung tâm của bề mặt duy nhất với một ranh giới đa giác …

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 6

 

F. Int (bắt giao điểm)

Tác dụng bắt điểm tại các giao điểm của đường cong cạnh và các giao tuyến của cạnh, đường cong với bề mặt.

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 7

g, Perp (bắt vuông góc)

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 8

 

 

h. Tangent (tiếp tuyến)

Bắt các điểm bắt đầu của một đường đến tiếp tuyến với đường cong.

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 9

i. quad

 Bắt điểm xa nhất trên mặt phẳng vẽ phương ox hoặc oy của cung hay đường tròn nào đó .làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 10

j.  Knot

Tìm một điểm để tiếp xúc với một đường cong hay một bề mặt nào đó.

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0 11 ứng dụng :

vẽ một đường tròn giữa 2 hình vuông,ta kích chuột chon

– Dùng tùy chọn End bắt 2 điểm của đường thẳng

– Dùng tùy chọn Mid lấy trung điểm của đường thẳng,tức là tâm đường tròn.

– với tùy chon Perp đường tròn sẽ tiếp xúc với các cạnh hình vuông tương ứng.

Bài viết liên quan