Nguyên công gia công biên dạng Profiles phay solidcam 2013

Nguyên công này cho phép các bạn phay theo một đường biên dạng đã được xác định. Hình dáng của biên dạng này có thể là kín hoặc hở. Trong biên dạng phay, các bạn có thể sử dụng tùy chọn để điều chỉnh bù dao trái hay bì dao phải theo ý mong muốn. SolidCAM có hai kiểu biên dạng như sau:n phaycam 1

  • Phay một biên dạng đơn dùng để gia công với thông số cố định hay có thể thay đổi chiều sâu cắt của các lớp cắt;
  • Phaycácbiên dạng đồng tâm dùng để gia công với chiều sau cắt cố định hay có thể thay đổi. Đây là kiểu biên dạng gồm nhiều biên dạng đồng tâm với nhau, sau đó chúng sẽ được thiết lập các thông số khoảng cách với nhau từ biên dạng gốc.

vPhần Technology

Modify

Tuỳ chọn này cho phép các bạn có thể thiết lập được hướng bù dao của đường chạy dao. Có các kiểu bù dao như sau.n phaycam 2

  • Right: bù dao phải, dao cắt sẽ nằm bên phải đường chạy dao theo hướng tiến dao một khoảng cách có thể được thiết lập trong mục Modify offset ở hộp thoại Modify Geometry.
  • Left: bù dao trái, dao cắt sẽ nằm bên trái đường chạy dao theo hướng tiến dao một khoảng cách có thể được thiết lập trong mục Modify offset ở hộp thoại Modify Geometry.
  • Center: đường tâm của dao cắt sẽ nằm ngay trên đường chạy dao. Với kiểu bù dao này, các bạn không thể sử dụng được tùy chọn nào cả..
Khi các bạn nhấp chọn vào tùy chọn Zigzag, thì đường chạy dao sẽ có kiểu như hình sau:n phaycam 3
menu
menu