Nguyên công khỏa mặt Face Milling phay solidcam 2013

Phần Geometry

Phần này cho phép các bạn có thể xác định vùng gia công cho nguyên công.

Biên dạng hình học trong nguyên công phay mặt đầu sẽ được xác định trong hộp thoại Face Milling Geometry.v phaycam 1

Name

Phần này cho phép các bạn có thể xác định tên của biên dạng hình học.

Type

Lựa chọn này cho phép các bạn có thể chọn phương pháp trong cách xác định vùng gia công phay mặt đầu.

·         Model

Tùy chọn này sẽ tạo ra một hình chữ nhật ngay tại mặt phẳng XY và bao quanh chi tiết, sau đó mặt phẳng sẽ là vùng gia công trong nguyên công phay mặt đầu.

v phaycam 2

 

·         Faces

Tùy chọn này cho phép các bạn xác định vùng gia công của phay mặt đầu bằng cách chọn lựa các mặt phẳng. Nút Define và hộp danh sách liên kết cho phép các bạn có thể xác định một mặt phẳng mới với hộp thoại Select Faces hoặc có thể chọn những biên dạng đã được xác định trong danh sách. Các biên dạng đó sẽ được hiển thị trong Chain List section.

v phaycam 3

 

·         Profile

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định được vùng gia công bằng các lựa chọn các biên dạng. Nút Define và hộp danh sách liên kết cho phép các bạn có thể xác định một biên dạng hình học mới với hộp thoại GeometryEdit hoặc có thể chọn những biên dạng đã được xác định trong danh sách. Nhựng biên dạng đã được xác định sẽ hiển thị trong Chain List section.

v phaycam 4

menu
menu