Nhiều trục

3+2 Axis – Ứng dụng mô hình phôi trong powermill

access_timeTháng Sáu 21, 2014

3+2 Axis – Ứng dụng mô hình phôi Mô hình phôi biểu thị vật liệu chưa được gia công tại mọi điểm trong quy trình

Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

access_timeTháng Sáu 21, 2014

công 3+ 2 trục Nhập một mô hình: D\users\training\PowerMILL_Data\five_axis\3plus2_as_5axis\3plus2b.dgk Chú ý: mô hình cao gần 175mm Chọn một phép chiếu đẳng cực và xem xét

Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam

access_timeTháng Sáu 15, 2014

     Machine simulation là bước tiếp theo trong việc hoàn thành các nguyên công của bạn. Sự di chuyễn dao cụ được hiển thị

Backplot trong nhiều trục Mastercam

access_timeTháng Sáu 15, 2014

        Backplot là một hoạt động cho phép các bạn có thể thấy được các chuyển động của dao cụ trước khi

Kiểm soát va chạm khi gia công nhiều trục Mastercam

access_timeTháng Sáu 15, 2014

      Điều khiển đầu dao cụ không có mục riêng để thiết lập như những điều khiển khác ỡ trên. Việc điều khiển

Các cách ăn dao khi gia công nhiều trục Mastercam

access_timeTháng Sáu 15, 2014

     Những mục đã được nói dến ở bài trước là những mục quan trọng  trong việc tạp lập đường chạy dao nhiều trục.

Giao diện làm việc trong nhiều trục Mastercam

access_timeTháng Sáu 15, 2014

     Giao diện đường chạy dao nhiều trục trong Mastercam bao gồm những phần khá tương tự nhau trong  những phiên bản gần đây.

Loại máy có đầu dao và bàn xoay được -nhiều trục Mastercam

access_timeTháng Sáu 15, 2014

Máy Head/Table Máy head/table bao gồm hai chuyển động, một ở bàn máy và một ở trục chính. Các thành phần này chuyển động độc

menu
menu