Những điều cần làm trước khi lập trình gia công trên creo

Các khái niệm

 1. Quá trình gia công (Machining Process) Là quá trình trực tiếp biến đổi phôi (Workpiece) thành chi tiết máy (Part). Trong tài liệu này quá trình gia công là quá trình cắt gọt.
 2. Nguyên công (Operation) Là một phần cơ bản của quá trình gia công. Nguyên công được thực hiện trên một máy (Work center) và một phôi .
 3. Bước (NC sequence) Một phần của nguyên công, thực hiện cắt gọt trên một bề mặt hay một tổ hợp các bề mặt với một dao và một chế độ cắt nhất định.
 4. Đường chuyển dao (Tool Path) Là đường hình học mô tả quỹ đạo của dao trên mô hình gia công. Nhờ đường chuyển dao, có thể kiểm tra bằng hình học quá trình cắt. Đó cũng là cơ sở hình thành CL Data File.
 5. Mô hình thiết kế (Design model) Là chi tiết thiết kế, sản phẩm nhận được sau gia công. Các Feature, mặt cạnh của mô hình thiết kế được chọn để sinh ra đường chạy dao. Giữa Design model và phôi có một liên kết. Các thay đổi từ chi tiết có thể cặp nhật vào nguyên công.File Part, Assembly hay Sheermetal Part đều có thể làm Design model để phục vu chọ gia công.
 6.  Mô hình gia công (Manufacturing Model) Mô hình gia công gồm chi tiết (còn được gọi là “Reference Part”) và một phôi lắp ghép với nhau. Mô hình gia công cho phép thể hiện lượng dư gia công và mô phỏng gia công. Thường thì sau khi gia công phôi sẽ trùng khít với chi tiết.

2. Tạo mô hình gia công

Những điều cần làm trước khi lp trình gia công:

 • Mô hình chi tiết và đồ gá phải được đặt trong cùng 1 thư mục.
 • Thực hiện Set Working Directory cho thư mục đã nói ở trên, để đảm bảo file gia công cũng được lưu vào đây, tuân thủ điều này, việc sắp xếp các file trong máy vi tính sẽ có hệ thống, thuận tiện cho việc tìm kiếm lại sau này, đặc biệt là khi chép từ máy tính này sang máy tính khác, đơn giản là người dùng chỉ cần chép cả thư mục đó.

 

a. Đưa chi tiết vào môi trường gia công:

Hoàn thành bước này, giao diện chương trình gia công hiện ra như hình dưới đây:

 

 

Bước 4 :Click chuột tại biểu tượng Reference Model, khi đó có 3 sự lựa chọn như hình vẽ dưới đây

Dù lựa chọn bất kì lựa chọn nào thì việc cần làm là phải trỏ đường dẫn đến chi tiết cần gia công, và vì lúc bắt đầu đã Set Working Directory, nên thư mục chứa chi tiết sẽ hiện ra dù click chuột bất cứ lựa chọn nào.

Tiếp theo là ý nghĩa của từng lựa chọn ở trên:

 • Assemble Reference model:

Chi tiết được  đưa vào môi trường gia công, và bất kì chỉnh sửa nào ở môi trường gia công hay thiết kế đều được cập nhật lên bản vẽ gốc. Khi lưu thì không phát sinh tên file mới.

 

 • Inherited Reference model:

Với tính năng này có thể thay đổi được các lệnh tạo hình của chi tiết gốc ở môi trường này. Tuy nhiên, những cập nhật này sẽ không ảnh  hưởng đến chi tiết gốc. Nhưng các cập nhật của chi tiết gốc cũng sẽ được tự động cập nhật tại chi tiết gia công.

 • Merge reference model:

Tuy nhiên, những cập nhật của chi tiết trong môi trường thiết kế sẽ được cập nhật trong môi trường gia công.

b. Tạo phôi

 

Sau đây là phần đi vào ý nghĩa của từng lệnh:

 • Automatic Workpiece (Tạo phôi tự động):

Với tính năng này, Creo tự động nhận dạng chi tiết và tạo ra phôi có hình dạng tương thích với chi tiết

 

 

Creo còn cho phép chọn loại phôi để gia công (gồm phôi trụ và phôi hình hộp), bằng các lựa chọn dưới đây:

Tiếp theo là tính năng Envelope

 • Create Workpiece (tạo phôi bằng cách dựng hình):

Tới đây, việc tạo phôi đã hoàn tất

Luư  ý:

Khi bấm save chương trình, có 2 file được lưu là file gia công .asm và file phôi vừa mới thiết kế .prt (cả 2 file này đều được lưu trong thư mục đã Set working directory lúc đầu.

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu