Những ưu điểm của CNC

 

CNC phát triển với tốc độ ngày càng tăng, và công dụng của nó sẽ tiếp tục lớn dần vì nhiều ưu điểm cung cấp cho công nghiệp. Một số ưu điểm quan trọng nhất của CNC được minh họa ở Hình 75-5.

75.5

1-  Sự an toàn của người vận hành cao hơn – Các hệ thống CNC thường được vận hành ở bàn tiếp xúc cách xa khu vực gia công, là nơi đặt hầu hết máy móc. Vì vậy người vận hành ít tiếp xúc với dụng cụ cắt hoặc các chi tiết đang chuyển động.

2-  Hiệu suất của người vận hành cao hơn – Máy CNC không đòi hỏi sự chú ý nhiều như máy thông thường, điều đó cho phép người vận hành thực hiện những công việc khác trong khi máy đang chạy.

3-  Phế liệu giảm – Do độ chính xác cao của hệ thống CNC, nên phế liệu đã giảm một cách đáng kể.

4-  Thời gian chuẩn bị sản xuất giảm – Sự chuẩn bị chương trình và cài đặt cho các máy được điểu khiển bằng máy tính thường ngắn. Nhiều đồ gá và dụng cụ kẹp được đòi hỏi trước đây, là không cần thiết.

5-  Sai sót của con người giảm – Chương trình CNC làm giảm hoặc loại trừ sự cần thiết của người vận hành để thực hiện các đường cắt thử, đo thử, định vị sự chuyển động, hoặc thay đổi dụng cụ.

6-  Độ chính xác cao – CNC bảo đảm tất cả chi tiết được sản xuất sẽ chính xác và có chất lượng giống nhau.

7-  Những thao tác gia công phức tạp – Có thể thực hiện các thao tác phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác với CNC và thiết bị đo điện tử.

8-  Chi phí chế tạo dụng cụ thấp hơn – Các máy CNC thường dùng các dụng cụ kẹp chặt đơn giản, điều đó làm giảm chi phí chế tạo dụng cụ chừng 70%.

9-   Năng suất tăng – Vì hệ thống CNC điều khiển tất cả các chức năng của máy, nên các chi tiết được sản xuất nhanh hơn với thời gian lắp đặt và hướng dẫn ít hơn.

10-  Sự lưu kho các chi tiết giảm – Một sự lưu giữ đầy đủ các chi tiết dự trữ là không cần thiết, vì các chi tiết phụ có thể được chế tạo với cùng độ chính xác khi sử dụng lại chương trình đó.

11-  Sự an toàn của máy công cụ cao hơn – Sự hư hỏng đối với máy công cụ do sai sót của người vận hành hầu như được loại bỏ vì ít có sự can thiệp của người vận hành.

12-  Sự kiểm tra được đòi hỏi ít hơn-VÌ các máy CNC làm ra các chi tiết có chất lượng giống nhau, nên thời gian cần thiết cho việc kiểm tra ít hơn.

13-  Công dụng của máy lớn hơn – Tốc độ sản xuất có thể tăng đến 80%, bởi vì thời gian cần thiết cho việc lắp đặt và điều chỉnh của người vận hành ít hơn.

14-  Những yêu cầu về mặt bằng giảm – Hệ thống CNC đòi hỏi đổ gá và vật cố định ít hơn, vì vậy không gian bảo quản nhỏ hơn.

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu