Indesign

Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign (Phần 4)

access_timeTháng Sáu 18, 2013

Paragraph và Character Styles Việc có thể tùy chỉnh paragraph và character sytyle là một ứng dụng tuyệt vời. Cửa sổ này thường ẩn, bạn

Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign (Phần 3)

access_timeTháng Sáu 18, 2013

Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign (Phần 3) Transperency Flattening Presets Bạn có thể tạo các tùy chỉnh về Transparency bằng cách vào

Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign (Phần 2)

access_timeTháng Sáu 18, 2013

Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign (Phần 2) Thay đổi kích thước nội dung trong một khung Bảng các phím tắt

Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign (Phần 1)

access_timeTháng Sáu 18, 2013

 Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign (Phần 1) Margins và Bleeds Vùng phía trong Margin là vùng thiết kế. Bleeds sử dụng cho

menu
menu