Phần mềm Revit Structure và các tính năng mới.

Phần mềm Revit Structure  là phần mềm của hãng  Autodesk sử dụng trong lĩnh vực thiết kế bản vẽ kết cấu. Revit Structure là phần mềm rất mạnh cho thiết kế 3D phục vụ cho thiết kế kết cấu xây dựng, dễ dàng tạo lập các bản vẽ kết cấu thi công. Được coi là phần mềm phù hợp với tất cả các Kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc,kết cấu xây dựng. Phần mềm Revit Structure ra đời nhiều phiên bản như 2014, 2015… mới nhất là 2016 với những tính năng nổi bật phục vụ đắc lực cho người dùng.

revitst

Một số tính năng mới trong Revit Structure 2016

+ Tiết diện của kết cấu thép

+ Biến của mặt đứng

+ Giải phóng và liên kết nội lực

+ Hệ tọa độ địa phương

+ Tải trọng phân bố trên diện tích

+ Hiển thị cốt thép

+  Đặt cốt thép

+ Hình dạng thép theo đường dẫn

+ Bảng thống kê cốt thép

+ Phân tích kết cấu

menu
menu