Home Thiết kế nữ trangGemvision Matrix 6 Phương pháp sử dụng các Layer trong phần mềm thiết kế nhẫn Matrix 7

Phương pháp sử dụng các Layer trong phần mềm thiết kế nhẫn Matrix 7

by vinhtu

Kiểm soát màu đối tượng

Bạn có hai cách để kiểm soát màu của một đối tượng trong phần mềm thiết kế nhẫn Matrix 7. Cách thứ nhất để vẽ các đối tượng là chọn nó làm layer hiện hoạt. Cách thứ hai là để thay đổi lớp màu của đối tượng, ta có thể thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn layer trước khi sử dụng các công cụ. Nhấp vào tên của các màu sắc mà bạn muốn vẽ đối tượng, đó là layer đang làm việc, trước khi lựa chọn các công cụ mà bạn tạo ra các đối tượng.

Bước 2: Thay đổi Layer của đối tượng. Chọn một hoặc nhiều đối tượng trên màn hình và nhấp chuột trái vào mũi tên ở giữa tên của màu sắc và mẫu màu, đưa các đối tượng được chọn vào layer màu.

Bước 3: Chọn màu layer cho đối tượng.Để chọn tất cả các đối tượng trên một layer nào đó (không phải là layer hiện tại), nhấp chuột phải vào ô màu đại diện cho màu sắc và tất cả chúng sẽ có màu đánh dấu trên Viewpot cho các thao tác dựng hình trong phần mà chúng làm việc.

d

Để khóa một Layer

a

Nhấp vào chút “lock” bên cạnh các mẫu màu trong menu Layers để khóa layer đó, hoặc để tất cả các đối tượng trên lớp được lựa chọn không bị thay đổi trong quá trình tạo hình. Bạn thậm chí có thể tạo một vùng chọn. Bạn vẫn có thể thấy đối tượng tham chiếu, nhưng chúng nằm ngoài phần chọn. Click vào nó một lần nữa để mở khóa các lớp trong Matrix 7.

Tắt hiển thị của một Layer

b

Nhấn vào nút cuối cùng trong hàng, bên cạnh tên của một lớp để tắt lớp đó, để các đối tượng mẫu thiết kế nhẫn trên nó ẩn đi trong khi bạn đang làm việc trên những đối tượng khác của mô hình. Click vào lần nữa để hiển thị lại.

Dùng Hide và Show

c

Để tắt hoặc ẩn các đối tượng để chúng tạm thời không hiển thị bằng cách sử dụng phương pháp chọn đối tượng để ẩn và nhấp vào nút “Hide”. Tương tự, bấm vào “Show” để các đối tượng trong mẫu thiết kế nhẫn hiển thị lại. Sử dụng các tính năng cao cấp của Hide và Show cho phép bạn nhấp chuột phải vào nút Hide để chọn các đối tượng trên màn hình bạn không muốn ẩn, các đối tượng còn lại sẽ bị ẩn. Nó giống như một “Reverse Hide” bạn có thể chọn những gì bạn muốn hiển thị thay vì những gì bạn muốn ẩn. Click chuột phải vào “Show”, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ mà hiện tại đang ẩn và cho phép bạn chỉ chọn những điều bạn muốn hiển thị.

Bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu sau:

Hướng dẫn matrix 6 cơ bản level 1

Hướng dẫn sử dụng thiết kế matrix 6 cơ bản level 2

Hướng dẫn thiết kế nữ trang nâng cao với matrix 6 level 1

Hướng dẫn thiết kế nữ trang nâng cao với matrix 6 level 2

Bài viết liên quan