Proe/Creo

Lắp ráp tĩnh với Creo Parametric

access_timeTháng Mười Một 20, 2015

Để truy cập vào môi trường thiết kế 3D ta chọn New / Assembly + Đặt tên cho file tại mục Name. + Click bỏ

Tạo nhanh bản vẽ 2D với Creo Parametric

access_timeTháng Mười Một 20, 2015

Chọn New-> Drawing  -> ok Tại Default Model: chọn Browse, duyệt đến đối tượng. Tại Speccify Template chọn use tem plate Tại Template chọn khổ

Tìm tài liệu học pro engineer 5.0

access_timeTháng Mười Một 4, 2015

Pro Engineer là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số. Pro Engineer là một phần mềm CAD/CAM/CAE

Lý do nên học Pro/Engineer

access_timeTháng Bảy 21, 2015

Hiện tại ProEngineer Wildfire, Catia, Unigraphics NX, I-deas đây là bốn phần mềm được đánh giá là rất mạnh và rất nổi tiếng trong lĩnh

Tạo vùng xác định di chuyển Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Motion envelopes là mô hình vát cạnh được tạo ra từ dịch chuyển đầy đủ của 1 cơ chế.  Tạo Motion Envelope: • Chất lượng

Tạo các khớp nối đai Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Tạo dây đai kết nối các ròng rọc để tạo và phân tích chuyển động. Kết nối các ròng rọc cho phép quay – Planar

Tạo khớp nối bánh răng động Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Tạo nhiều loại khớp nối truyền động chung Các loại – Spur – Bevel – Rack and Pinion – Worm CDacs thuộc tính truyền động

Tạo các khớp nối truyền động Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

 Bắt được các kết nối xoay hoặc tuyến tính  bằng cách Sử dụng khớp nối truyền động chung. Các tùy chọn định nghĩa truyền động

Liên kết tiếp xúc 3D Contact Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

3D Contact mô phỏng liên kết giữa các phần thân trong dịch chuyển 3D. 3D Contact: Dựa vào các thuộc tính vật liệu thực tế

Tạo cơ cấu CAM Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng khớp nối Cam-Follower để tạo cam và các dịch chuyển theo sau trong 1 mặt phẳng 2D. Khớp nối Cam-Follower: Hộp thoại Cam-Follower

1 2 3 17
menu
menu