Setup đúng gốc tọa độ và đơn vị trong powermill

Đây là một điều rất quan trọng trong powermill, máy sẽ ghi lại điểm cơ sở đó. Điểm cơ sở đó giống như góc tọa độ của mô hình cần gia công. Bạn cần xác định vị trí của chi tiết sao đó vị trí gia cao nhất của chi tiết nằm ở bên dưới mặt XY và nằm ở phần dương của góc phần từ XY

powermill

Nó cũng rất quan trọng định hướng mặt bên ngoài của chi tiết từ đó máy CNC có thể gia công. Máy gia công sẽ truy cập, nhận dạng và gia công các bề mặt trên, trái, phải của chi tiết. Mặt trước và mặt sau không thể nhận dạng và gia công. Cuối cùng, bạn cần set đơn vị là milimeters. Đơn vị milimeter được mặt định trên phần mềm Powermill

gia cong powermill

 

 

Xem các tài liệu về CADCAMCNC: http://mooncad.com/

menu
menu