Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore AutoCAD Mechanical

Gọi lệnh Explode bằng các cách sau:
lenh explore
Lệnh Explode lần lượt yêu cầu ta chọn các đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn
Nhấn Enter để kết thúc lệnh
Command: X
Select object:
Chọn đối tượng là đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn Select object:
Tiếp tục chọn đa tuyến cần tách hoặc Enter để kết lệnh.

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu