Tag "Creo Parametric"

Tạo vùng xác định di chuyển Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Motion envelopes là mô hình vát cạnh được tạo ra từ dịch chuyển đầy đủ của 1 cơ chế.  Tạo Motion Envelope: • Chất lượng

Tạo các khớp nối đai Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Tạo dây đai kết nối các ròng rọc để tạo và phân tích chuyển động. Kết nối các ròng rọc cho phép quay – Planar

Tạo khớp nối bánh răng động Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Tạo nhiều loại khớp nối truyền động chung Các loại – Spur – Bevel – Rack and Pinion – Worm CDacs thuộc tính truyền động

Tạo các khớp nối truyền động Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

 Bắt được các kết nối xoay hoặc tuyến tính  bằng cách Sử dụng khớp nối truyền động chung. Các tùy chọn định nghĩa truyền động

Liên kết tiếp xúc 3D Contact Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

3D Contact mô phỏng liên kết giữa các phần thân trong dịch chuyển 3D. 3D Contact: Dựa vào các thuộc tính vật liệu thực tế

Tạo cơ cấu CAM Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng khớp nối Cam-Follower để tạo cam và các dịch chuyển theo sau trong 1 mặt phẳng 2D. Khớp nối Cam-Follower: Hộp thoại Cam-Follower

Sử dụng các khớp nối Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng khớp nối chung để tạo số độ khe hở trong mô hình. Các khớp nối chung: 1 hoặc 2 ràng buộc. Thay đổi

Sử dụng Khớp nối Bearing Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng Bộ kết nôi Bearring để lắp ráp 1 thành phần với 4 bậc tự do.  Bộ kết nôi Bearrings: Point Alignment – Point

Sử dụng liên kết hàn Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng khớp nối Weld để hạn chế một cách cứng nhắc 1 cụm chi tiết phụ, nhưng duy trì độ mở của khe hở

Sử dụng Khớp cầu Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng Khớp nối Ball để lắp ráp 1 thành phần với 3 độ quay của khe hở. Khớp nối Balls: Point Coincident – Constraint

1 2 3 4
menu
menu