Tag "đào tạo Cơ khí"

Sao chép dãy – Lệnh Array AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột (Rectangular array); hoặc sắp xếp chúng xung quanh

Xén một phần đối tượng – Lệnh Trim AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Trim chỉ dùng để xén một phần đối tượng. Đoạn cần xén trong lệnh Trim được giới hạn bởi một hoặc hai đối tượng

Vẽ hình chữ nhật – Lệnh Rectange AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Dùng để vẽ hình chữ nhật. Đặc điểm lệnh Rectang là 4 đoạn thẳng tạo nên hình chữ nhật là 1 đối tượng duy nhất

CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Khi bắt đầu thực hiện một bản vẽ ta luôn thực hiện các bước chuẩn bị như: tỷ lệ bản vẽ (Scale), định đơn vị

menu
menu