Tag "ebook rhino"

1.7. Thanh lệnh Rectangle rhino

access_timeTháng Chín 7, 2014

Lệnh dùng để vẽ đường Hyperbola

access_timeTháng Chín 7, 2014

Kích chuột vào biểu tượng lệnh trên hình Trên trục hyperbola ta chọn 1 điểm làm đáy Hyperbola Kích theo hình vẽ điểm 2 và

1. Làm việc với thanh công cụ Osnap

access_timeTháng Chín 6, 2014

Thanh công cụ Osnap là một thanh tiện ích ,giúp ta vẽ nhanh và chính xác bằng cách xác định vị trí bắt điểm,giúp ta

menu
menu