Tag "gia công gỗ"

Chu trình khoan Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Giới thiệu. Trong Cửa sổ Toolpath, 2D Toolpath, có tùy chọn Drilling sử dụng vectors được chọn để xác định vị trí lỗ. Vị trí

Chế độ khắc V bit Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

V Bit Carving Ví dụ sau thể hiện tùy chọn V Bit Carving. Chọn Create New Model và nhập kích thước X100 và Y100 với

• Gia công khắc chữ Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Bevel Carving Chữ 2mm ‘FOREST’ trên biểu tượng có mặt vát 1mm được thêm vào bằng cách sử dụng tùy chọn 2D Toolpath được gọi

Gia công biên dạng 2D Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Profiling toolpath được tạo với độ sâu xác định, trên Inside hoặc Outside củavector khép kín. Cũng có 1 tùy chọn để áp dụng hướng

Gia công vector 2D Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Giới thiệu. Đối với loại thành phần 2D cụ thể, việc tạo 3D Relief Model không mang lại lợi ích gì. Đối với các ứng

Toolpath Templates Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Toolpath Templates. Toolpath Template là 1 tập tin chứa 1 hoặc nhiều chu trình gia công không xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM như

Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Automatic Tool Changer Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Nếu Machine Tool phù hợp với Automatic Tool Changer, điều chỉnh tính năng sẽ có sẵn trong tịnh tiến Post Processor. Nếu đường chạy dao

Post Processing Toolpath Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Giới thiệu The Đường chạy dao  được xuất trong Artcam sẽ được chuyển thành một số định dạng phù hợp với bộ điều khiển của

Gia công 2D nâng cao Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Phần này sẽ bao gồm cả chu trình gia công 2D – 2.5D: Merge Đường chạy dao Copy Đường chạy dao Profile cut out using

Làm sắc góc cạnh chi tiết Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Khi tick mục Corner Sharpen , ArtCAM Pro  sẽ tự động di chuyển dao theo 3 trục dọng theo vùng giao, để làm sắc cạnh.

1 2 3
menu
menu