Tag "hiều gì về Catia"

Gia công ren bằng dao phay ren trong Catia

access_timeTháng Tư 20, 2015

Tạo chu trình phay ren vít với dao phay ren vít. 1. Click nút Thread Milling ICon. Hộp thoại hiện ra: – Geometry Tab Page:

Hướng dẫn lập trình khoét và vát mép với phần mềm Catia

access_timeTháng Tư 20, 2015

Click nút Boring and Chamfering ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Nhập các thông số đường kính lỗ khoét, đường

Các bước cần thiết để lập trình doa lỗ với phần mềm Catia

access_timeTháng Tư 20, 2015

1. Click nút Reaming. – Geometry Tab page tương tự như các chu trình trên. 2. Chọn Machining Strategy Tab page để nhập các thông

Hướng dẫn tạo đường chạy dao theo Contour cạnh trong Catia

access_timeTháng Tư 20, 2015

1. Chọn Profile Contour ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page: + Mặt màu đỏ để định nghĩa thông số hình học cần

Lập trình phay theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng trong Catia

access_timeTháng Tư 20, 2015

Click nút Profile Contouring ICon. Hộp thoại hiện ra. Để tạo được chu trình chạy dao Toolpath theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng,

Các bước lập trình chạy dao giữa các điểm với Catia

access_timeTháng Tư 20, 2015

. Click nút Point to Point ICon. Hộp thoại xuất hiện. 2. Chọn Strategy Tab Page . Trang này gồm 2 trang: – Motions: Tạo

Hướng dẫn lập trình gia công mặt phẳng bằng Catia.

access_timeTháng Tư 20, 2015

Click nút Facing Operation ICon. Hộp thoại hiện ra. Click Tab Geometry . – Offset on top: Offset từ mặt phẳng top (là mặt phẳng

Cách xuất Code gia công bằng phần mềm Catia.

access_timeTháng Tư 20, 2015

Để tạo mã NC Code, trình Post Processors được sử dụng theo các nhà cung cấp như CENIT; Intelligent Manufacturing Software (IMS), và ICAM Technologies

Tạo hệ trục tọa độ gia công trong Catia

access_timeTháng Tư 14, 2015

– Lệnh này dùng để tạo một hệ trục toạ độ gia công và gốc toạ độ gia công trong chương trình. Nó là hệ

Hướng dẫn lập trình gia công vét lại lượng dư của nguyên công trước đó bằng Catia

access_timeTháng Tư 14, 2015

– Chu Pencil Operation thường được dùng để gia công phần đỉnh giao cắt của 2 Surfaces được bỏ lại bởi chu trình gia công

1 2 3
menu
menu