Tag "lập trình tiện"

Xuất chương trình gia công Gcode khi tiện solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

Lệnh này cho phép ta xuất chương trình gia công ừ những nguyên công mà ta đã thiết lập trong phần mềm. File GCode này

Thanh công cụ Simulation của solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

Tương tự, SolidCAM cũng cho phép ta sử dụng thanh công cụ để điều khiển quá trình mô phỏng gia công trong chế độ này.

Hiển thị vật liệu khi mô phỏng gia công tiện solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

Show Material Tùy chọn này dùng để hiển thị lượng vật liệu bao quanh chi tiết sau mỗi nguyên công tiện. Check Tùy chọn này

Các chề độ mô phỏng solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

SolidCAM cung cấp cho ta các chế độ mô phỏng gia công như sau:   v      Chế độ Turning simulation Chế độ này hiển thị

Mô phỏng gia công solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

SolidCAM simulation cho phép ta kiểm tra và mô phỏng quá trình gia công của chi tiết mà ta đang thực hiện. Ta có thể

Các loại chu trình tiện cắt đứt

access_timeTháng Năm 13, 2015

Phần này cho phép bạn có thể lựa chọn một trong các lựa chọn sau: Long Với tùy chọn này, các đường chạy dao sẽ

Lập trình tiện cắt đứt solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

Đây là nguyên công cho phép ta có thể cắt đứt chi tiết gia công ra khỏi phôi, nguyên công này thường được sử dụng

Gia công tiện tinh

access_timeTháng Năm 13, 2015

Gia công tinh là lớp cắt được thực hiện vào cuối nguyên công, nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. Now

Gia công tiện bán tinh

access_timeTháng Năm 13, 2015

Lớp gia công bán tinh là một lớp cắt được thực hiện trước khi gia công tinh nhằm loại bỏ các bậc, gồ ghề quá

Các kiểu offset khi tiện

access_timeTháng Năm 13, 2015

Phần này cho phép ta có thể chừa lại một lượng dư gia công, mục đích của việc để lại lượng dư này là để

1 2 3 5
menu
menu