Tag "lệnh tắt trong điêu khắc JDpaint"

Cách tạo hình ảnh nổi và các phím tắt khi thao tác với đục trong phần mềm điêu khắc JDpaint

access_timeTháng Tám 29, 2015

Trong phần mềm JDpaint thì việc sử dụng các lệnh tắt với đầu đục vô cùng quan trọng, chúng giúp bạn có thể thao tác

menu
menu