Tag "lượng chạy dao và chiều sâu cắt ở đâu"

Lượng chạy dao và chiều sâu cắt

access_timeTháng Ba 5, 2014

Lượng chạy dao Lượng tiến trên máy phay có thể được xác định bằng khoảng chạy của chi tiết gia công tính bằng inch hoặc

menu
menu