Tag "MOLD FLOW 2012 không chạy"

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Mold flow 2012 bằng hình ảnh

access_timeTháng Tư 2, 2013

Mở file có đuôi .iso lên, tìm đến folder cdstartup mở nó ra, click cdstartup.exe để chạy: Bạn chọn cài cái đầu tiên là Autodesk

menu
menu