Tag "Phần mềm catia"

Cải tiến mới trên Catia V6

access_timeTháng Sáu 23, 2017

Một số cải tiến trên phần mềm Catia V6 đã làm cho quá trình phát triển sản phẩm trở nên đơn giản và nhanh hơn

DVD hướng dẫn sử dụng đường chạy dao trong CATIA V5-Catia V5 Toolpath

access_timeTháng Mười Hai 22, 2012

  Trong mô đun mô phỏng gia công (CATIA Maching), kỹ thuật chạy dao (Toolpath) là một vấn đề đặc biệt cần được đầu tư

Lịch sử phát triển của Catia

access_timeTháng Mười Một 3, 2011

Developer(s) Dassault Systemes Stable release V6R2011x / November 23, 2010 Operating system Unix / Windows Type CAD software License Proprietary       CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive

10 Phương thức Thiết kế hiệu Quả Trong CATIA

access_timeTháng Chín 8, 2011

Những người thiết kế hay sử dụng các phần mềm CAD để thiết kế các mô hình nhanh chóng và hiệu quả hôn, tuy vậy

menu
menu