Tag "phím tắt RENDERING & SHADING của 3dsmax"

RENDERING & SHADING TOÀN TẬP – P1

access_timeTháng Bảy 12, 2013

I-Nguồn gốc và phân loại II-Các kĩ thuật, công nghệ render, và những giải thuật tính toán ánh sáng III-Các Render Engine ————————- I-Nguồn gốc

menu
menu