Tag "thiết kế jdpaint"

Cách bước tạo hình ảnh 2D trong Jdpaint

access_timeTháng Tám 27, 2015

Phần mềm JDpaint là phần mềm chuyên dụng trong công tác thiết kế hình ảnh điêu khắc và tượng phù điêu. Ứng dụng của phần

Thiết kế hình điêu khắc bằng phần mềm chuyên dụng Jdpaint

access_timeTháng Tám 27, 2015

Jdpaint là một phần mềm 3D Trung Quốc, chương trình tạo hình cho bộ định tuyến cnc sử dụng NC Studio và Eng 3D kiểm

menu
menu