Tag "thiết kế tấm inventor"

Các lệnh thiết kế tấm trên phần mềm Autodesk Inventor 2014

access_timeTháng Tám 11, 2015

Là module thiết kế sản phẩm kim loại tấm trong môi trường Part modeling của Inventor. Ta có thể chuyển đổi qua lại giữa Part

menu
menu