Tag "thông số tùy chỉnh gibbscam 2014"

Một số tùy chỉnh nhanh trên phần mềm gibbscam 2014

access_timeTháng Tám 5, 2014

Hole Manager Hole Manager vẽ một dấu X trên đỉnh lỗ và 1 đường dẫn xuống điểm khoan (độ sâu cuối) cho từng lỗ. Màu

menu
menu