Tag "Thủ thuật Solidworks_Sử dụng Copy with mate"

Thủ thuật Solidworks_Sử dụng Copy with mate

access_timeTháng Hai 18, 2016

Công dụng:Đối với lệnh mate thông thường để ghép 1 chi tiết nhiều lần ta phải lặp đi lặp lại các lên mate điều này

menu
menu