Tag "tổng hợp bài giảng rhino"

1.6. Thanh lệnh Arc trên rhino

access_timeTháng Chín 7, 2014

1.1. Lệnh Point Rhino 5 : vẽ điếm 1 điểm nhiều điểm với các tùy chọn tương ứng

access_timeTháng Chín 7, 2014

Dride curve length :chuột trái(chia đoạn dây thành các đoạn) Dride curve by number of segments : chuột phải (chia đều đoạn dây thành các

2. Các thao tác lệnh hiệu chỉnh rhino

access_timeTháng Chín 6, 2014

Chọn đối tượng cần sao chép & Enter Tại dòng nhắc    (số bản sao theo trục X): Number in X direction : ví dụ theo

menu
menu