Tag "trường có ngành Cơ khí"

Sao chép dãy – Lệnh Array AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột (Rectangular array); hoặc sắp xếp chúng xung quanh

Xóa đối tượng – Lệnh Erase AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Đây là lệnh cơ bản nhất trong nhóm lệnh hiệu chỉnh đối tượng sau khi vẽ. Lệnh này dùng đề xòa hoàn toàn một đối

Các tùy chọn vẽ hình Ellipse và cung Ellipse – Lệnh Ellipse AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Gọi lệnh vẽ hình Ellipse bằng các cách sau: Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng Command, chương trình sẽ cung cấp cho ta cách

Các phím tắt (chọn) thông dụng AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Các phím chức năng thường sử dụng trong AutoCAD Mechanical 2014 gồm: F1: Thực hiện lệnh Help F2: Dùng để chuyển từ màn hình đồ

menu
menu