Tag "vị trí Jdpaint"

Cách tạo bề mặt, surface với lệnh edge surface trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Dùng để tạo mặt thông qua các đường biên dạng kín. Các đường biên dạng ở đây là các đường 3D Để thực hiện trước

Cách sử dụng lệnh Revolve trong phần mềm Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Lệnh này dùng để tạo các đối tượng tròn xoay Trình tự thực hiện Chọn tiết diện Chọn trục xoay thông qua hai điểm hoặc

Hiệu chỉnh tương quan vị trí các đối tượng trong một nhóm với Distribution trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Hiệu chỉnh tương quan vị trí của các đối tượng trong một nhóm.                                                                  

Cách tạo vùng biên dạng kín, lệnh Weld region với Jdpaint.

access_timeTháng Tư 10, 2015

Tạo phần biên dạng kín thông qua lấy các đường biên. Không tick chọn delete orginal ent Sao khi tạo được đường biên thì các

Hướng dẫn cách lấy đường tim, tùy chọn skeleton trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Dùng để lấy đường tim cho các đường kín, đây là lệnh ngược lại với lệnh expand.    

Hướng dẫn sử dụng lệnh Offset trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Dùng để offset các đường đã có thành một hoặc nhiều đường mới theo khoảng cách không đổi. Với lệnh này cũng có thêm các

Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Có nhiều tùy chọn nối được dùng. Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn

Cách chia đối tượng trong Jdpaint, lệnh Divide

access_timeTháng Tư 10, 2015

Có hai tùy chọn chính là point divide và Curve divide Lệnh này dùng để chia đường theo các điểm mà bạn chọn hoặc theo

menu
menu