Tag "video sử dụng phần mềm catia"

Lịch sử phát triển của Catia

access_timeTháng Mười Một 3, 2011

Developer(s) Dassault Systemes Stable release V6R2011x / November 23, 2010 Operating system Unix / Windows Type CAD software License Proprietary       CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive

10 Phương thức Thiết kế hiệu Quả Trong CATIA

access_timeTháng Chín 8, 2011

Những người thiết kế hay sử dụng các phần mềm CAD để thiết kế các mô hình nhanh chóng và hiệu quả hôn, tuy vậy

menu
menu