Tài liệu hướng dẫn Photoshop CS6 miễn phí

cs6.1

Khôi phục các phần nhiễu (nose) trong khu vực Blur

Đôi khi, sau khi áp dụng một hiệu ứng Blur Gallery,đôi khi bạn nhận thấy rằng các khu vực mờ của hình ảnh trông không tự nhiên. Bạn có thể khôi phục noise / grain vùng ảnh bị mờ để làm cho nó thực tế hơn..

cs6.2

Khôi phục grain / noise làm cho các khu vực mờ trông thực tế hơn

Sau khi sử dụng blur control để đạt được hiệu quả ban đầu, hãy làm theo các bước sau để khôi phục lại noise:

 1. Trong khung hiệu ứng Effects của blur, trong tab Noise, đảm bảo rằng ô ở góc trên bên phải được chọn. Bạn có thể bỏ chọn ô kiểm này bất kỳ lúc nào để trở lại noise trước đó thêm vào khu vực ảnh bị mờ.
 2. Chọn kiểu noise mà bạn muốn áp dụng cho khu vực bị làm mờ blur:Uniform:  Tương tự như cách thêm noise thông qua tuỳ chọn Filter > Noise > Add Noise > Uniform.
  Gaussian: Tương tự như khi thêm noise vào thông qua tuỳ chọn Filter > Noise > Add Noise > Gaussian.
  Grain: Tương tự như khi thêm noise vào thông qua tuỳ chọn Add Grain trong Camera Raw.
 3. Xác định theo các bước sau:Amount: Hòa trộn lượng nhiễu với noise trong khu vực không-mờ của hình ảnh. Điều chỉnh thanh trượt giữa 0-100%.
  Size: (Chỉ chonoise kiểu Grain) Kiểm soát kích thước hạt cho noise
  Roughness: (Chỉ có thể dùng chokiểu Grain) Kiểm soát tính đều đặn của các grain. Kéo sang trái (dưới 50%) để làm cho đều hơn. Kéo sang bên phải (trên 50%) để làm cho grain ít đều hơn.
  Color: Dùng thanh trượt kiểm soát mức độ các noise có màu. Để làm cho noise đơn sắc, tương tự như hiệu ứng đạt được bằng cách dùng các tùy chọn Monochromatic trên hộp thoại Add Noise (Filter> Noise> Add Noise), kéo thanh trượt để 0%.
  Highlight: Để tốt hơn ta kết hợp shadow / highlight, làm giảm noise trong các phần làm nổi hình ảnh. Điều chỉnh thanh trượt giữa 0-100%.

Chúng tôi giới thiệu thêm với bạn một số tài liệu hướng dẫn Photoshop CS6, cung cấp cho bạn kiến thức đầy đủ và vô cùng chi tiết về phần mềm tiện ích này. Hướng dẫn ở đây bao gồm cả tài liệu dạng sách và các DVD gồm các video theo từng chủ đề cụ thể. Bạn có thể xem qua và tìm cho mình kiểu tài liệu hướng dẩn Photoshop thích hợp theo nhu cầu cá nhân. Chúng tôi có các thông tin chi tiết về các tài liệu này. Bạn sẽ nâng cao được kiến thức cần thiết về Photoshop CS6 và có thể thao tác một cách chuyên nghiêp hơn.

 

menu
menu