Tạo các khớp nối đai Creo Parametric 2.0

Tạo dây đai kết nối các ròng rọc để tạo và phân tích chuyển động.

 • Kết nối các ròng rọc cho phép quay

– Planar belt path

– Belt length

– Belt flexibility

 • Tạo mô hình dây đai

– từ đường cơ dây đai

noi dai 1

Hình 1 – Mô hình gốc

Hình 2 – Dây đai được tạo

noi dai 2

Hình 3 – Dây đai được chỉnh sửa

noi dai 3

Tạo các khớp nối dây đai

Trong chế độ Mechanism, bạn có thể tạo các dây đai trong mặt phẳng kết nối các ròng rọc để truyền phép quay. Chiều dài và sự linh hoạt của dây đai có thể điều chỉnh được. khi đã xác định được khớp nối dây đai, bạn có thể tạo 1 mô hình bộ phận chứa đường cơ dây đai.

Từ đường cơ này, bạn có thể tạo hình học khối để thể hiện dây đai.

Các dây đai có rất nhiều tùy chọn:

 • Belt Direction – thể hiện mặt mà dây đai di chuyển quanh ròng rọc.
 • Pulley Diameter – theo mặc định tiếp xúc với bề mặt ròng rọc được chọn.
 • Bạn cũng có thể xác định gía trị từ bảng điều khiển hoặc trên màn hình.
 • Number of Wraps – thể hiện số cuộn mà dây đai nên có quanh ròng rọc. Mặc định là 1 cuộn.
 • Belt Length – Dây đai mặc định là chiều dài tự nhiên được xác định bởi đường dẫn dây đai.
 • Sau đó bạn có thể xác định chiều dài cố định.
 • Belt Plane – mặt phẳng được chọn xác định đường trung tâm của belt path.
 • Flexibility – thể hiện giá trị thiết lập  cho thông số E*A. (Young’s Modulus được nhân lên bởi diện tích mặt cắt ngang.)
 • Body Definition – thể hiện phần thân nào được xác định như phần thân ròng rọc dịch chuyển với  bộ phận tải tĩnh.
menu
menu