Tạo các khớp nối truyền động Creo Parametric 2.0

 Bắt được các kết nối xoay hoặc tuyến tính  bằng cách Sử dụng khớp nối truyền động chung.

  • Các tùy chọn định nghĩa truyền động chung:

– Các đường kính tròn Pitch

– Nhập tỉ số truyền động

  • Ràng buộcdịch chuyển:

– Rotational/Rotational

– Rotational/Linear

– Linear/Rotational

– Linear/Linear

noi truyen dong 1

Hình 1 –  Ví dụ cơ cấu bánh răng

noi truyen dong 2

Hình 2 – Ví dụ Rotational/Linear

 

Tạo các khớp nối truyền động chung

 

Bạn có thể tạo 1 khớp nối truyền động loại chung, để capture bất kỳ ràng buộc phép quay hoặc tuyến tính  giữa các thành phần. Khi sử dụng loại truyền động chung, bạn có thể xác định 2 đường kính vòng chia, hoặc các giá trị tỉ số dịch chuyển.

Các truyền động chung được sử dụng để tạo 1 bánh răng thẳng đơn giản, không giống các loại truyền động động lực, generic gear components do not actually have to touch.

Do đó, chúng có thể được đặt ở các vị trí khác nhau trong cụm chi tiết, cho phép bạn tạo phép quay hoặc ràng buộc tuyến tính giữa bất kỳ thành phần nào.

Bạn có thể capture các ràng buộc dịch chuyển sau bảng cách sử dụng truyền động chung:

• Rotational/Rotational

• Rotational/Linear

• Linear/Rotational

• Linear/Linear

menu
menu