Tạo đối tượng song song – Lệnh Offset AutoCAD Mechanical

Lệnh Offset dùng để tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với đối tượng được chọn theo một khoảng cách xác định. Các đối tượng này có thể là line, circle, arc, pline, spline.
Gọi lệnh Offset bằng các cách sau:

lenh offest 1
[adrotate banner=”9″]
Tùy vào đối tượng được chọn ban đầu ta có:
Nếu là đoạn thẳng ta sẽ có đoạn thẳng mới song song cùng độ dài.
Nếu là cung tròn hoặc đường tròn ta sẽ có cung tròn hoặc đường ừòn mới cùng tâm, khác bán kính.

lenh offest 2
Nếu là Spỉine, Polylỉne thì tạo 1 hình dáng song song cách đều khoảng cách.
Command: O
Specify offset distance or [Through/Mode] <10|20|30>:
Nhập vào khoảng cách giữa hai đối tượng Select object to offset or <Exit>\
Chọn đối tượng để tạo đối tượng song song với nó
Specify point on side to offset:
Chọn phía cần tạo đối tượng mới song song Select object to offset or <Exit>:
Tiếp tục chọn đối tượng hoặc nhấn Enter để kết thúc
Lưu ý: ta có thể tạo nhiều đối tượng song song cùng một lượt bằng cách nhập dòng “Distance ” các khoảng cách, phân cách nhau bởi dấu “ ”.
[adrotate banner=”10″]

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu