Tạo khuôn cho một chi tiết đơn giản trên phần mềm SolidWork

Để tạo lòng khuôn khi ta đã thiết kế xong vật thể mà không cần sử dụng tới module Mold Tools.

Bước 1: Đầu tiên ta cần có vật thể muốn tạo lòng khuôn, ở đây tôi có một ví dụ tạo khuôn đúc kim loại cho các móc câu như hình dưới.

321

Bước 2: Ta tiến hành “copy body” chi tiết vừa tạo thành 2 body, lý do tại sao lại phải copy thành 2 body thì tôi sẽ giải thích ở bước tiếp theo. Ta thực hiện như sau:

322

Nhấn “Ok” ta được 2 body.

323

Bước 3: Tạo một khối, có thể hiểu tương tự như một tấm khuôn bằng lệnh “Extruded Boss/Base”, đặc biệt lưu ý là không chọn vào ô “Merge Result” để ta thực hiện đươc bước tiếp theo.

324

325

Bước 4: Gọi lệnh “Combine” trên thẻ “Drect Editing ”để tạo lòng khuôn.

326

Ở bước 2, ta chọn copy thành 2 body để khi ta dùng option Subtract trong lệnh Combine sẽ mất đi một body cho lệnh Combine, còn một Body sẽ làm vật mẫu trong lòng khuôn.

Nhấn “Ok” ta được kết quả.

Bước 5: Cắt nữa tấm khuôn bằng lệnh “Extruded Cut” và ẩn vật thể mẫu đi ta được như hình bên dưới.

327

 

Nếu muốn học chuyên sâu về khuôn thì có thể tham khảo một số thông tin bên dưới:

 

img01

Thiết kế và tách khuôn với unigraphics nx8

img01

DVD phân tích khuôn mẫu với moldflow 2015

2-4mold-design-start

 

menu
menu