Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform

    Thanh này chứa các biểu tượng giúp người dùng gọi lệnh một cách nhanh chóng từ các biểu tượng sẵn có.

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform 1

 

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform 2

Bảng điều khiển kết quả

Để đánh giá kết quả của quá trình mô phỏng ta có thể click vào các nút điều khiển kết quả bên phải màn hình để lựa chọn nên xem kết quả biến mỏng, biến dày hay nhăn, rách..

Các nút điểu khiển này chỉ sáng lên khi ta thực hiện xong quá trình mô phỏng và khi ta mở các file có chấm đuôi là “*sim”

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform 3

Chọn hiển thị phôi và chi tiết

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu