Thanh công cụ Curves của powershape 2010

The Curves toolbar (Đường cong)

The Curves toolbar (Đường cong)  1

 The Curves toolbar (Đường cong) 2

The Curves toolbar (Đường cong) 3

Sau khi tạo ra các đối tượng gồm có cả đường thẳng và đường tròn, nhiều lúc chúng ta cần kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành một đường cong duy nhất. Phần mềm cung cấp các công cụ sau:

Composite Curves

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần gộp các đường wireframe thành một đường duy nhất, sử dụng chức năng Composite curve.

Ví dụ như wireframe hiện tại đang gồm nhiều thành phần line và Arc riêng lẻPhạm vi của 1 đường composite curve có thể được giới hạn bởi việc định nghĩa các điểm đầu và điểm cuối

 Từ  Curve menu, chọn Chọn composite curve

Trên thanh công cụ này, chọn Start point ( như hình dưới)

Kích chuột trái vào đường bên dưới.

Kích chọn các đường thành phần cho đến đường cuối cùng

Note : dấu sao ở điểm xuất phát chỉ ra rằng đường Composite curve đang là đường hở

Note: Khi đã tạo thành một đường kín, sẽ xuất hiện vòng tròn tại điểm start.

   Kích chuột trái dọc cung tròn

Trên thanh công cụ Composite curve chọn nút Save  để lưu lại.

The Curves toolbar (Đường cong) 5

Chọn Eject để thoát

  • Chọn đường construction line bằng chuột trái
  • Click chuột phải, xuất hiện menu, chọn delete

 Ta được một wireframe là một đường đơn khép kín

The Curves toolbar (Đường cong) 7

  • Chọn File -> Save As.
    • Lưu lại với đường dẫn tùy ý, ví dụ
      D:\users\training\COURSEWORK\PowerSHAPE-Models\cam-example
  • Cuối cùng vào File -> Close.
comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu