Thiết kế ngược

Quy trình xử lý dữ liệu scan thường có

access_timeTháng Một 5, 2015

Trong bất kì công việc nào thì việc hình dung trình tự các công đoạn để thực hiện là điều rất quan trọng, không phải

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC GEOMAGIC

access_timeTháng Mười Một 3, 2011

Phần mềm Geomagic Studio sử dụng dữ liệu quét 3D có thể tạo ra mô hình chính xác như chế tạo ban đầu. Ngoài ra,

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR

access_timeTháng Mười Một 3, 2011

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀN CHỈNH NHẤT XỬ LÝ TỪ SCAN-SANG-CAD RAPIDFROM XO Redesign thực hiện một quy

menu
menu