Thiết lập gia công dúi dao phay solidcam 2013

Plunging là một công nghệ để tách bỏ lớp vật liệu từ vùng gia công bằng cách sử dụng dụng cụ đặc biệt. Thay thế cho cách phay thông thường, dụng cụ sẽ chuyển động lên xuống giống như chuyển động của quá trình khoan.

Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng cho những nguyên công như Profile và Pocket . Trong nguyên công Profile, giá trị của Depth type phải là một hằng số.

Để sử dụng tùy chọn này, các bạn nhấp chọn vào mục như hìnhd phaycam 6

Quá trình gia công có thể được miêu tả theo hình dưới đây, ở đây dụng cụ sẽ chuyển động lên xuống theo phương thẳng đứng để tách bỏ các lớp vật liệu.

d phaycam 7

Sau khi các bạn nhấp chọn vào tùy chọn này, hộp thoại Plunging sẽ xuất hiện như sau.d phaycam 8

Step

Giá trị này cho phép các bạn có thể thiết lập khoảng cách giữa hai lần cắt liên tiếp.

Drill cycle type

SolidCAM cho phép các bạn chọn ưu tiên chu trình khoan cho nguyên công này.

  1. Nhấp chon trỏ chuột vào Drill cycle type  và chọn một trong các kiểu ở hộp thoại Drill cycle .
  2. Nhấp vào Data và thiết lập các thông số trong hộp thoại Drill options.
menu
menu