Thủ thuật Solidworks_Sử dụng Copy with mate

a1

Công dụng:Đối với lệnh mate thông thường để ghép 1 chi tiết nhiều lần ta phải lặp đi lặp lại các lên mate điều này làm ta tốn nhiều thời gian và nhàm chán. Còn đối với lệnh coppy with mate cho phép ta coppy lại các mate khác nhau giữ 2 hay nhiều chi tiết, điều này giúp mate nhanh chóng và hiệu quả.

Ta có 3 chi tiết trong môi trường Assembly như hình dưới:

a2

 

a3

a4a5

B2: Sử dụng lệnh coppy with mate để tạo nhiều lắp ghép với chi tiết đó.

a6

a7

 

Ta được:

a8

 

 

a9

Sau khi xong ta chọn OK, Solidworks cho phép ta lặp lại lệnh copy with mate. Ta tiếp tục thực hiện như trên.

a11

 

 

Khi đã hoàn tất ta click cancelphần mền sẽ thoát khỏi lênh coppy with mate.

2. Thực hiện trên nhiều chi tiết

a12a13a14

a15

 

 

a16

menu
menu