Luận Văn

LV_nghiên cứu mối Quan hệ giữa teaflavin và Tearubigin trong chè đen theo phương pháp OTD đến chất lượng chè

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Chè là một đồ uống lí tưởng và có nhiều giá trị vè dược liệu. Hỗn hợp Tamin chứa trong chè có khả năng giả

LV_Hoạt động vận tải hàng hoá Bắc- Nam bằng container tại Công ty Dịch vụ Vận tải Trung ương

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 Đảng CSVN năm 1986, cả nước ta bắt tay vào công cuộc đổi mới toàn diện,

LV_Nhà máy Ôtô Cổ Loa – Mêkông

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Việt Nam ta là một nước đang phát triển với tốc độ phát triển cao va ổn định .Chúng ta đang từng bước CNH-HĐH từng

LV_Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Vận tải hàng không là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đại diện cho phương thức vận tải tiên tiến và hiện đại,

LV_Hiện tượng ùn tắc giao thông ở Hà Nội – nguyên nhân và giải pháp

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Phát triển đô thị một cách bền vững là sự phát triển đồng đều và hài hòa trên 3 phương diện kinh tế – môi

LV_Giải pháp cho vấn đề giao thông tĩnh trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Đất nước ta tiến hành Đổi Mới đã được hơn 20 năm và hiện đang vươn mình mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập với

LV-Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Công tác quản trị tiền lương là một trong những chức năng quan trọng trong quản trị các hoạt động kinh doanh ở các doanh

LV_Giải pháp phát triển ngành vận tải đa phương thức ở Việt Nam

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Ngày nay, cùng với sự phát triển của giao thông vận tải và thương mại, các chức năng của ngành vận tải càng được mở

LV_Vận tải Biển tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS): Thực trạng và giải pháp

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Ngày nay toàn cầu hoá kinh tế, khu vực hoá kinh tế là xu hướng tất yếu mà hầu hết các quốc gia đều tham

LV_Vấn đề vận tải hàng hoá đường biển, những biện pháp phát triển Container bằng đường biển ở Việt Nam

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Văn kiện Đại hội đại biểu CSVN lần thứ VI đã nhấn mạnh “Nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế trong chặng đường

menu
menu