Tìm các lệnh đo kích thước trong Autocad

lenhthdatc

Nắm được lệnh đo kích thước autocad thì quá trình làm việc của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Một số lệnh đo kích thước  Autocad:

–          Dli : Ghi kích thước nằm ngang hay thẳng đứng (đối với 2 điểm).

–          Ded (DIMEDIT): Chỉnh sửa kích thước.

–           Dal : Ghi kích thước góc xiên.

–          Ddi : Ghi kích thước đường kính.

–          Dra: Ghi kích thước  bán kính.

–           Dco : Ghi kích thước nối tiếp.

–           Dba : Ghi kích thước song song  (ít dùng).

–           Dan : Ghi kích thước góc.

–           Dar: Ghi kích thước cung.

–          Di : Ghi kích thước 2 điểm (ít dùng).

–          Dan (DIMANGULAR) :Ghi kích thước góc.

–           Div: Chia đối tượng thành các phần bằng nhau (ít dùng).

–          Dor (DIMORDINATE): Tọa độ điểm.

–          Layiso  : Lệnh giữ lại layer được chọn

–          Layoff  : Lệnh ẩn layer được chọn.

–          Layon  : Để hiển thị tất cả các layer .

–          D : Tạo kiểu kích thước.

menu
menu